ลดเงินสมทบประกันสังคม ช่วงโควิดระบาดรอบใหม่

  • 28 ธ.ค. 2563
  • 57

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องอนุมัติการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน

คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 รอบใหม่ มีดังนี้

 

ลดอัตราเงินสมทบ

ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 (มนุษย์เงินเดือน) จากเดิมร้อยละ 5 ลดเหลือร้อยละ 3

ผู้ประกันตนมาตรา 39  จากเดิมเดือนละ 432 บาท ลดเหลือเดือนละ 278 บาท

ฝ่ายรัฐบาล ส่งเงินสมทบอัตราเดิม คือร้อยละ 2.75

 

กรณีประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และคลอดบุตร

รัฐบาลจ่ายสมทบ 1.05 % จากเดิม 1.5 %

นายจ้างจ่ายสมทบ 1.05 % จากเดิม 1.5 %

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 1.05 % จากเดิม 1.5 %

 

กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ

รัฐบาลจ่ายสมทบ 1.45 % จากเดิม 1 %

นายจ้างจ่ายสมทบ 1.85 % จากเดิม 3 %

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 1.85 % จากเดิม 3 %

 

กรณีว่างงาน

รัฐบาลจ่ายสมทบเท่าเดิม คือ 0.25 %

นายจ้างจ่ายสมทบ 0.1 % จากเดิม 0.5 %

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 0.1 % จากเดิม 0.5 %

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะสามารถนำเงินไปใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องประมาณคนละ 460 - 900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 8,248 ล้านบาท ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบลดลง รวม 7,412 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาการจ้างงานต่อไปได้

 

 

ขอบคุณข้อมูล  :  matichon

หางานตามสาขาอาชีพ
คาสิโนออนไลน์-->

Top